Matryca umiejętności pracowniczych – co to jest?

W filozofii Lean Manufacturing w zasadzie na każdym kroku spotykamy się z pojęciem wizualizacji, czyli graficznym przedstawieniem istotnych treści i informacji.
Katarzyna Gulanowska
Katarzyna Gulanowska
Na obrazku przedstawione są kostki ze strzałkami na niebieskim tle - MATRYCA UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNICZYCH – CO TO JEST? Proresult

W filozofii Lean Manufacturing w zasadzie na każdym kroku spotykamy się z pojęciem wizualizacji, czyli graficznym przedstawieniem istotnych treści i informacji. Formą wizualizacji jest np. layout hali produkcyjnej, tablica 5S w obszarze, a także matryca umiejętności pracowniczych.

Czym jest matryca umiejętności pracowniczych?

Przy zarządzaniu zespołem pracowniczym warto posłużyć się wizualizacją w formie matrycy umiejętności pracowniczych (ang. skill matrix). Narzędzie to najczęściej sporządzane jest w formie mniej lub bardziej rozbudowanej tabeli, która okazuje się być pomocna podczas identyfikacji oraz przy ocenie posiadanych umiejętności w swoim zespole. Mając zaledwie kilku pracowników, manager jest w stanie zapamiętać: „kto w czym jest najlepszy” i jaki posiada zakres obowiązków. Jednak przełożeni zarządzający kilkunasto- lub kilkudziesięcioosobowymi zespołami pracowników mogą mieć w tym zakresie nie lada problem.
Matrycę umiejętności zwyczajowo opracowuje się w formie tabeli, gdzie wypisuje się imiona i nazwiska wszystkich pracowników oraz wymagane umiejętności w zespole. Następnie dokonuje się rzetelnej oceny umiejętności. Poprawnie sporządzona matryca jest praktycznym narzędziem dla managera, którą może on wykorzystywać już na etapie rekrutacji nowych pracowników. Matryca wskazuje tzw. „luki kompetencyjne” w zespole, np. brak umiejętności z zakresu automatyki w dziale UR, brak osoby posługującej się językiem francuskim w dziale obsługi klienta.

Językiem korzyści

Jeżeli zastanawiasz się jeszcze nad opracowaniem matrycy umiejętności pracowniczych, to poniższe zalety jej opracowania, nie powinny pozostawić w Twoje głowie żadnych wątpliwości, że warto. Matryca umiejętności:
– wskazuje nam na poliwalentność danego pracownika, czyli prezentuje wszechstronność posiadanych kompetencji albo wręcz odwrotnie – wąską specjalizację danej osoby,
– pozwala zaplanować szkolenia w dziale, aby podnieść umiejętności w których zakresie stwierdzone zostały luki,
– jest pomocna przy zarządzaniu zmianą produkcyjną i sporządzaniu grafików prac,
– ułatwia monitorowanie indywidualnego rozwoju każdego pracownika.

Benchmarking a matryca umiejętności

Praktyczne rady przy opracowywaniu matryc umiejętności:

– w matrycy umieść tylko kluczowe umiejętności do realizacji zadań przez swój dział,
– zorganizuj warsztaty podczas których zidentyfikowane zostaną kluczowe umiejętności – praca w zespole będzie bardziej efektywna niż samodzielny ich wybór przez przełożonego,
– systematycznie zaglądaj do matrycy umiejętności swojego zespołu i systematycznie ją uaktualniaj.

 

 

Autor: Maciej Gulanowski
Trener ds. Efektywności Produkcji