Diagnoza kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

Bez postawionej diagnozy nie ma skutecznego leczenia – te sformułowanie brzmi jak z książki medycznej, a jednak w tym przypadku dotyczy kształtowania kultury bezpieczeństwa w organizacji. Dzięki przeprowadzeniu kompleksowej diagnozy kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, podczas której określone zostaną jej słabe i mocne strony, możliwe jest opracowanie efektywnego planu działań korygujących, celem wzmocnienia zachowań bezpiecznych.

Firma Proresult zajmuje się przeprowadzaniem audytów z zakresu kultury bezpieczeństwa w siedzibie klienta. W zależności m.in. od ilości pracowników w organizacji, branży, ilości działów itp., audyt może trwać od 1 do 3 dni. Po zakończonym audycie, klientowi prezentowany jest raport w formie graficznej na temat bieżącej kultury bezpieczeństwa, a także plan działań korygujących krótko i długookresowych. Klientowi proponowane są również narzędzia do implementacji w organizacji, które przyczyniają się do podniesienia kultury bezpieczeństwa.

W jaki sposób prowadzony jest audyt? Stosowane przez nas techniki podczas diagnozy kultury bezpieczeństwa to m.in. rozmowy z pracownikami na każdym szczeblu organizacji, ankiety, audyt behawioralny, przegląd dokumentacji BHP i wiele innych.