Diagnoza kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

Bez postawionej diagnozy nie ma skutecznego leczenia. Sformułowanie to brzmi jak z książki medycznej, a jednak w tym przypadku dotyczy kształtowania kultury bezpieczeństwa w organizacji. Prowadzona przez nas diagnoza kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie oparta jest o autorskie narzędzie Proresult – PSCA (PROSafety Culture Analysis). PSCA służy do badania klimatu i kultury bezpieczeństwa.

Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym zarządzać.

Peter Drucker, ekspert ds. zarządzania

Dla kogo dedykowana jest diagnoza kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie?

  • dla organizacji chcących zminimalizować ilość wypadków przy pracy,
  • dążących do bezustannego podnoszenia standardów w obszarze BHP,
  • chcących efektywniej zarządzać ryzykiem i kontrolować powstające zagrożenia,
  • do sektora MŚ przedsiębiorstw jak również wielooddziałowych organizacji.
orzyści z diagnozy kultury bezpieczeństwa

PROSafety Culture Analysis

Prowadzona przez nas diagnoza kultury bezpieczeństwa oparta jest na takich narzędziach jak m.in.: badania ankietowe (wersja elektroniczna lub papierowa), wywiady z pracownikami na różnym szczeblu organizacji, audyty behawioralne oraz obserwacje stanowisk pracy. Dodatkowo podczas diagnozy, audytorzy analizują wybrane dokumenty organizacyjne. Przeprowadzają także analizę wskaźników z obszaru BHP. Diagnoza prowadzona jest w oparciu o 7 filarów autorskiego narzędzia PROSafety Culture Analysis. 

Analiza kultury bezpieczeństwa

Od diagnozy po programy budowania kultury

Po przeprowadzonej przez nas diagnozie kultury bezpieczeństwa, opracowujemy szczegółowy raport. Zawiera on m.in.: analizę SWOT kultury bezpieczeństwa, informacje o obszarach wymagających szczególnej uwagi a także usprawnień. Raport zawiera także plan działań doskonalących w obszarze kultury bezpieczeństwa, który dostosowany jest do obecnej sytuacji przedsiębiorstwa. Po przeprowadzonej diagnozie, nasi audytorzy chętnie Państwa ponownie odwiedzą, aby zaprezentować raport osobiście oraz odpowiedzieć na dodatkowe pytania. Kolejnym krokiem jest implementacja programów doskonalących w obszarze budowania wysokiej kultury bezpieczeństwa. Proresult wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu programów budowania kultury bezpieczeństwa.

Analiza kultury bezpieczeństwa radar

Radar

Ważnym elementem raportu jest radar, który graficznie prezentuje poziom organizacji w obszarze kultury bezpieczeństwa, zgodnie z 7 filarami PROSafety Culture Analysis. Dodatkowo, obrazowo prezentuje on słabe i mocne strony organizacji oraz pozwala ustalać priorytety oraz definiować cele na drodze do budowania kultury bezpieczeństwa.

Dlaczego jeszcze warto zainteresować się analizą kultury bezpieczeństwa?

Wróć myślami do kilku ostatnich wypadków przy pracy, które miały miejsce w Twojej organizacji. Jakimi przyczynami były one spowodowane? Czy znajdziesz tam sformułowania: nieprzestrzeganie przepisów BHP, rutyna, brak przeszkolenia czy też niedbalstwo? Jeżeli Twoja odpowiedź jest twierdząca – znasz już powód dla którego Twoja firma powinna zainteresować się diagnozą kultury bezpieczeństwa.

Pozostajemy otwarci na współpracę w oparciu o Państwa indywidualne oczekiwania.