Dokumentacja BHP

Aktualna, kompletna, zrozumiała i dostępna – te cechy powinna posiadać każda dokumentacja BHP w przedsiębiorstwie. W związku z mnogością stanowisk pracy oraz ograniczonymi zasobami ludzkimi często jednak jest ona niekompletna i niedostosowana do zmieniającego się środowiska produkcyjnego. Pełna dokumentacja BHP to podstawa wielu kontroli przeprowadzanych przez instytucje nadzoru, ale także fundament do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników.

Firma Proresult oferuje Państwu opracowywanie pojedynczych instrukcji BHP jak i również rozbudowanych systemów zarządzania dokumentacją BHP w organizacji.