Instrukcje BHP

W zakładach produkcyjnych, gdzie występuje wiele maszyn i urządzeń zapewnienie, aby wszystkie instrukcje BHP były zawsze aktualne a zarazem napisane w sposób zrozumiały dla pracownika stanowi nie lada wyzwanie. W naszej ofercie proponujemy opracowywanie instrukcji BHP, które:

  • są napisane prostym i zrozumiałym językiem, dzięki czemu mogą z nich korzystać pracownicy jak również kierownictwo i audytorzy,
  • zawierają rzeczywiste zdjęcia ze środowiska produkcyjnego prezentujące sposób wykonania pracy,
  • zawierają wiele piktogramów, które w sposób wizualny prezentują nakazy i zakazy,
  • stanowią wartościowy materiał podczas szkoleń nowo zatrudnionych pracowników,
  • są opracowywane na podstawie instrukcji techniczno-ruchowych maszyn oraz uwzględniają rzeczywistą sytuację w hali produkcyjnej.

Zajmujemy się opracowywaniem pojedynczych instrukcji jak również służymy pomocą w opracowaniu całych systemów zarządzania instrukcjami BHP w przedsiębiorstwie.