Zarządzanie instrukcjami BHP w przedsiębiorstwie

Opracowany przez nas system zarządzania instrukcjami BHP pozwala na ograniczenie ilości instrukcji BHP w przedsiębiorstwie, dzięki czemu zarządzanie staje się o wiele prostsze. Instrukcje BHP będą pomocnym materiałem podczas instruktażu stanowiskowego nowozatrudnionych pracowników oraz w codziennej pracy. Dokumentacja będzie zawierać konkretne zapisy opisujące bezpieczne metody pracy. Pomożemy Państwu w opracowaniu spójnego systemu zarządzania instrukcjami BHP. Oferujemy pomoc w:

  • opracowaniu jednego wzoru instrukcji BHP w całej firmie (każda instrukcja napisana prostym językiem, ze zdjęciami ze środowiska produkcyjnego, licznymi piktogramami, łatwa do późniejszej edycji),
  • sporządzaniu instrukcji BHP,
  • opiniowaniu instrukcji BHP,
  • przeszkoleniu pracowników, którzy mają zajmować się aktualizacją instrukcji,
  • standaryzacji instrukcji w hali produkcyjnej (wyznaczenie miejsc, gdzie będą one dostępne dla załogi).