Dni Bezpieczeństwa

Nauka przez praktyczne ćwiczenia i zabawę to sprawdzone metody przyswajania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza firma oferuje Państwu organizację wydarzeń w duchu BHP (m.in. Dni Bezpieczeństwa, Piknik Bezpieczeństwa, Dni Zdrowia i Aktywności). Zajmujemy się kompleksową organizacją i przeprowadzaniem dni bezpieczeństwa. Państwo przekazują nam temat przewodni wydarzenia a my zajmujemy się jego przygotowaniem. Jesteśmy jednak otwarci na sugestie i oczekiwania ze strony klienta.

Istnieje również możliwość opracowania przez nas jedynie scenariusza dni bezpieczeństwa oraz przygotowania materiałów do jego realizacji. Całe wydarzenie będą mogli wówczas przeprowadzić Państwa pracownicy.