Wystawy bezpieczeństwa

Wystawy bezpieczeństwa to warsztaty dla pracowników organizowane w formie kilku stacji zlokalizowanych na obszarze hali produkcyjnej lub w jej bezpośrednim pobliżu. Podczas 20-30 minutowych projekcji, pracownicy zapoznani zostają z wybraną przez klienta tematyką np. pochwycenia, oparzenia, wypadki z udziałem wózków widłowych, ergonomia pracy. W skład wystawy bezpieczeństwa wchodzą takie elementy jak m.in: symulacje, ćwiczenia, projekcje filmów, akcje plakatowe, konkursy pracownicze itp. Dzięki stosowanym wizualizacjom organizowane przez nas wystawy spotykają się z dużym zainteresowaniem ze strony pracowników.

Zajmujemy się organizacją i przeprowadzaniem wystaw bezpieczeństwa. Istnieje również możliwość opracowania przez nas jedynie scenariusza wystawy bezpieczeństwa oraz przygotowania materiałów do jego realizacji. Całe wydarzenie będą mogli wówczas przeprowadzić Państwa pracownicy. Wystawa bezpieczeństwa to dobry pomysł na podniesienie kultury bezpieczeństwa w organizacji oraz zwrócenie uwagi na ryzyka charakterystyczne dla danej branży.