Kompetencje miękkie w BHP

Jeszcze do niedawna bezpieczeństwo i higiena pracy kojarzona była ściśle z wiedzą techniczną. Coraz częściej pracodawcy cenią sobie jednak kształtowanie u kierownictwa i służby BHP kompetencji miękkich (ang. soft skills) w zakresie BHP. Podczas prowadzenia rozmów oraz szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy, priorytetowa jest efektywna komunikacja, umiejętność współpracy i wzajemne zrozumienie. Te wszystkie umiejętności miękkie w zakresie BHP mogą Państwo nabyć podczas prowadzonych przez nas szkoleń i projektów.

Nasza oferta dotycząca kształtowania kompetencji miękkich w BHP skierowana jest do kierownictwa każdego szczebla oraz służby w BHP. Szkolenia i projekty realizujemy na terenie całej Polski.