Efektywne prowadzenie instruktażu stanowiskowego BHP z elementami TWI

Szkolenie z zakresu efektywnego prowadzenia instruktażu stanowiskowego BHP z elementami TWI (ang. Training Within Industry) zorganizowane jest w formie warsztatów (z licznymi symulacjami i grami zespołowymi), podczas których uczestnicy zapoznani zostaną m.in. z:

  • aktualnymi wymogami prawnymi związanymi z prowadzeniem instruktażu stanowiskowego BHP,
  • metodami efektywnego prowadzenia szkoleń zgodnie z programem TWI,
  • praktycznymi metodami jak poprawić skuteczność przyswajania wiedzy przez ucznia,
  • zagadnieniami pedagogiki osób dorosłych,
  • najczęstszymi błędami popełnianymi przez instruktorów podczas szkoleń BHP.

W trakcie trwania warsztatów Państwa pracownicy wraz z naszym trenerem opracują pilotażowy instruktaż stanowiskowy dla wybranych stanowisk. Dodatkowo przeprowadzimy audyt behawioralny uczestników szkolenia, podczas ćwiczenia przez nich instruktaży stanowiskowych. Audyt wykona nasz specjalista ds. BHP.

Pracownicy dedykowani w firmie do przeprowadzania instruktaży stanowiskowych mają często dużą wiedzę nt. metod pracy, ale niejednokrotnie nie posiadają odpowiedniego przygotowania dydaktycznego do występowania w roli nauczyciela-mentora. Tylko dzięki prawidłowo przeprowadzonemu instruktażowi stanowiskowemu, pracownik zapoznany zostanie z ryzykiem zawodowym oraz bezpiecznymi metodami pracy, co w konsekwencji znacząco minimalizuje ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy. Dzięki naszemu treningowi, usprawnią Państwo proces nauki nowozatrudnionych pracowników.

Odbiorcy szkolenia: osoby zarządzające zespołami pracowniczymi lub inne osoby wyznaczone do przeprowadzania instruktaży stanowiskowych (dla nowozatrudnionych pracowników lub zmieniających stanowiska pracy)