Audyt behawioralny dla kierownictwa – kształtowanie bezpiecznych zachowań

Audyt behawioralny dla kierownictwa to narzędzie oparte na obserwacji zachowań, gestów i metod pracy pracownika. Obserwacja kończy się dialogiem obserwatora i obserwowanego, czyli przekazaniem feedbacku, który ma wzmocnić zachowania bezpieczne oraz przekonać do eliminacji niebezpiecznych nawyków. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów interaktywnych (zawiera symulacje, ćwiczenia, quizy), podczas których uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • czym jest audyt behawioralny i jak przygotować się do jego przeprowadzenia,
  • na co zwracać uwagę podczas obserwacji zachowań,
  • w jaki sposób rozmawiać z pracownikiem, aby wzmocnić jego zachowania bezpieczne oraz wyeliminować niebezpieczne metody pracy,
  • co determinuje nasze zachowania w środowisku pracy,
  • jak przygotować listę kontrolną pomocną podczas audytu,
  • jak zaplanować harmonogram realizacji audytów i wyznaczyć mierzalne cele, aby zmotywować, a nie zniechęcić kierownictwo do ich realizacji.

W trakcie szkolenia opracowany zostanie formularz audytu behawioralnego dostosowany do branży klienta. Znajdą się w nim kluczowe punkty do obserwacji, zgodnie ze specyfiką produkcji i ryzykiem zawodowym.

W organizacji, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z kształtowaniem bezpiecznych zachowań, audyt powinien przeprowadzać przełożony (obserwator). Po czasie, kiedy narzędzie już na dobre wpisze się w kulturę bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, warto rozszerzyć program i wprowadzić obserwacje behawioralne typu „operator obserwuje operatora”.

Odbiorcy szkolenia: kierownictwo, służba bhp, inne osoby dedykowane do wykonywania audytów behawioralnych

Aby z sukcesem zaimplementować wdrożenie nowego narzędzia z zakresu kultury bezpieczeństwa, nie zapominajmy o poinformowaniu pracowników o nowym projekcie i jego celach. W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksową organizację i przeprowadzanie działań komunikacyjnych z zakresu kultury bezpieczeństwa m.in. broszury, wystawy, akcje plakatowe.