Sieć wewnętrznych trenerów bezpieczeństwa

Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w dużych organizacjach jest trudnym zadaniem w szczególności, gdy dział BHP tworzy kilkuosobowy zespół lub tylko jeden pracownik. Z pomocą może przyjść powołanie sieci wewnętrznych trenerów bezpieczeństwa wspierających budowanie kultury i komunikacji w zakresie bezpieczeństwa w poszczególnych działach organizacji.

Nasza firma oferuje Państwu pomoc w:

  • rekrutacji trenerów wewnętrznych,
  • zaplanowaniu i przeprowadzeniu wymaganych szkoleń dla trenerów,
  • sporządzeniu zakresu obowiązków trenerów wewnętrznych (w tym matryca kompetencji),
  • opracowaniu systemu oceniania trenerów,
  • opracowaniu systemu wizualizacji trenerów w hali,
  • organizacji akcji komunikacyjnej nt. powołanej grupy, celem zbudowania ich wizerunku w organizacji.

Aby zapewnić wysoki poziom pracy sieci trenerów bezpieczeństwa w długim okresie czasu, proponujemy objęcie zespołu swoim patronatem, aby zapewnić Państwu regularną pomoc, konsultacje i ocenianie postępów prac zespołu.

Celem zbudowania zgranego zespołu wewnętrznych trenerów bezpieczeństwa, zapraszamy Państwa do skorzystania z organizowanego przez nas eventu – Grywalizacja BHP. To najlepsza metoda na poznanie się i naukę w zakresie bezpieczeństwa poprzez kooperację i wspólną zabawę.