System audytów wewnętrznych BHP

Korzystając z narzędzia, jakim jest audyt wewnętrzny BHP możliwe jest zaangażowanie wszystkich pracowników w kwestie BHP, systematyczne wykrywanie anomalii oraz budowanie świadomości załogi w obszarze bezpieczeństwa. Wypracowanie w organizacji własnego systemu audytów wewnętrznych BHP to sprawdzona metoda na zmniejszenie ilości wypadków przy pracy. Szkolenie zorganizowane jest w formie warsztatów podczas, których uczestniczy dowiedzą się m.in.:

  • jak opracować czytelny i funkcjonalny formularz audytowy,
  • jak wybierać kluczowe punkty do audytowania obszaru BHP,
  • jak poprawnie definiować pytania audytowe,
  • jak rozmawiać z pracownikami podczas audytu,
  • jak zarządzać zarejestrowanymi niezgodnościami.Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak zaangażować nie tylko kierownictwo, ale również pracowników biurowych, operatorów maszyn, brygadzistów, dział utrzymania ruchu w realizację audytów wewnętrznych BHP.

W trakcie szkolenia opracowany zostanie unikatowy system audytów angażujący pracowników wszystkich szczebli organizacji. Uczestnicy warsztatów wraz z trenerem opracują funkcjonalne formularze audytowe oraz zaplanują harmonogram ich realizacji.

Odbiorcy szkolenia: kierownictwo, służba BHP, osoby dedykowane do wdrożenia systemu audytów wewnętrznych

Aby z sukcesem zaimplementować wdrożenie nowego narzędzia jakim jest system audytów wewnętrznych BHP, nie zapominajmy o poinformowaniu pracowników o nowym projekcie i jego celach. W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksową organizację i przeprowadzanie działań komunikacyjnych z zakresu kultury bezpieczeństwa m.in. broszury, wystawy, akcje plakatowe.