Zlecenia BHP

Jeżeli sam wypełniasz obowiązki służby BHP,  ale potrzebujesz wsparcia przy realizacji pojedynczych wymogów prawnych, spójrz w czym możemy Ci pomóc. Realizujemy m.in. następujące pojedyncze zlecenia BHP:

 • szkolenia wstępne BHP w j. polskim,
 • szkolenia wstępne BHP w j. rosyjskim,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • szkolenia okresowe BHP,
 • prowadzenie postępowań powypadkowych,
 • opracowanie i opiniowanie instrukcji BHP,
 • prowadzenie rejestrów (w tym m.in.: rejestr wypadków, rejestr pomiarów środowiska pracy),
 • organizacja pomiarów środowiska pracy,
 • dobór odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • audyty dokumentacji BHP,
 • organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników,
 • rejestr prac wzbronionych młodocianym, kobietom oraz wykonywanym co najmniej przez dwie osoby.

Więcej obowiązków pracodawcy z zakresu BHP, znajdziesz również tutaj.

Pytania o BHP Proresult

 

Masz wątpliwości czy spełniasz wszystkie wymogi BHP dla swojej branży?

Skorzystaj z audytu wymogów prawnych, który swoim zakresem obejmie przegląd dokumentacji BHP oraz przejście po zakładzie pracy. Po zrealizowanym audycie otrzymasz pełną listę wymogów prawnych obowiązujących Twoje przedsiębiorstwo wraz z informacją, czy je spełniasz. Jeżeli Twój zakład nie będzie spełniać wybranych wymogów prawnych, przekażemy Ci informację, co należy zrobić, aby zrealizować wymóg prawny.

 

Stała obsługa BHP

Naszej firmie możesz również zlecić całościowy nadzór nad Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w swoim zakładzie pracy. Nasi specjaliści kompleksowo zajmą się opieką Twojego przedsiębiorstwa, tak aby w pełni spełniało ono ogólne wymogi polskiego prawa oraz te specyficzne dla Twojej branży. Więcej o obsłudze BHP znajdziesz tutaj.

Masz inne zapytanie – śmiało pytaj.