Szkolenia wstępne BHP w języku rosyjskim

W związku z coraz liczniejszym zatrudnianiem w naszym regionie obywateli Ukrainy i Białorusi, oferujemy Państwu szkolenia wstępne BHP w j. rosyjskim. Pracodawca zatrudniający obcokrajowca, przez rozpoczęciem przez niego pracy, powinien zapewnić mu szkolenie, które będzie dla niego zrozumiałe.

Państwowa Inspekcja Pracy, podczas prowadzonych kontroli niejednokrotnie sprawdza, w jakim języku prowadzone było szkolenie wstępne obcokrajowców, aby upewnić się, że zrozumieli oni treści związane z bezpieczeństwem pracy. Po zakończonym szkoleniu wydajemy dwujęzyczne zaświadczenia potwierdzające, że nowo zatrudniony pracownik zapoznał się z zasadami BHP w firmie. To ważny dokument, który może posłużyć pracodawcy podczas każdej kontroli.

Szkolenia prowadzi Specjalista ds. BHP posiadający certyfikat j. rosyjskiego Instytutu im. A. Puszkina w Moskwie. Szkolenia wstępne BHP w języku rosyjskim realizujemy na terenie całego województwa podlaskiego.

Prowadzone przez nas szkolenia są opracowywane ściśle pod branżę klienta, co jest szczególnie ważne przy prowadzeniu szkoleń w firmach produkcyjnych. Na prośbę klienta treść prezentacji może zostać wzbogacona o specyficzne treści ważne z punktu widzenia klienta np. ostatnie wypadki przy pracy, wyniki pomiarów środowiska pracy itp.

Czas trwania szkolenia: 3×45 min

Odbiorcy szkolenia: wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy rosyjskojęzyczni bez względu na obejmowane stanowisko pracy.