Szkolenia wstępne BHP

Każdy nowozatrudniony pracownik, zgodnie z przepisami polskiego prawa, musi odbyć szkolenie wstępne BHP, aby poznać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na jego stanowisku oraz w całym zakładzie. W celu zapobiegania wypadkom w firmie, priorytetem jest, aby szkolenie to przeprowadzone było w sposób zrozumiały, ale również interesujący dla pracownika.

Prowadzone przez nas szkolenia wstępne są opracowywane ściśle pod branże klienta, co jest szczególnie ważne przy prowadzeniu szkoleń w firmach produkcyjnych. Na prośbę klienta treść prezentacji może zostać wzbogacona o ważne treści np. ostatnie wypadki przy pracy, wyniki pomiarów środowiska pracy itp. Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym wiedzę pracowników.

Czas trwania szkolenia: 3×45 min 

Odbiorcy szkolenia: wszyscy nowozatrudnieni pracownicy bez względu na obejmowane stanowisko pracy, studenci odbywający praktykę studencką, uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Szkolenia wstępne BHP realizujemy na terenie całego województwa podlaskiego. Jeżeli zatrudniają Państwo obywateli Białorusi lub Ukrainy, szkolenie wstępne możemy przeprowadzić również w j. rosyjskim.