Efektywność ciągłego doskonalenia

Ciągłe doskonalenie to permanentne dążenie do efektywniejszego wykorzystania procesów w firmie.
W środowisku produkcyjnym to poszukiwanie lepszych, tańszych i bezpieczniejszych rozwiązań w każdym obszarze pracy. Kiedyś zwykło się twierdzić, że to kierownictwo narzuca nowe rozwiązania, a podlegli pracownicy są jedynie wykonawcami zleconych im prac. Obecnie rola pracownika w procesie ciągłego doskonalenia jest kluczowa. To on zna swoje stanowisko pracy od podszewki, codziennie wykonuje rutynowe czynności oraz zmaga się z awariami i problemami, które potrafi nazwać, scharakteryzować i sprecyzować, co należałoby zmienić na lepsze. Rola pracownika w procesie ciągłego doskonalenia jest nieoceniona. Pomocnym narzędziem do usprawniania wszystkich procesów w organizacji z wykorzystaniem potencjału załogi jest system sugestii pracowniczych Kaizen.