System sugestii pracowniczych Kaizen

Jeżeli zależy Państwu na uwolnieniu kreatywności pracowników oraz zmotywowaniu ich do zgłaszania innowacyjnych pomysłów, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń i implementacji narzędzia systemu sugestii pracowniczych Kaizen. Oferujemy pomoc w m.in.:

  • opracowaniu założeń systemu sugestii pracowniczych wraz z regulaminem,
  • opracowaniu formularza do zgłaszania pomysłów,
  • opracowaniu spójnego systemu oceny pomysłów,
  • wdrożeniu bazy do zarządzania wnioskami (ocena wniosków, delegowanie działań, monitorowanie zaawansowania implementacji),
  • przeszkoleniu osób zaangażowanych w prowadzenie programu sugestii pracowniczych Kaizen,
  • zaplanowaniu działań komunikacyjnych, aby zapoznać pracowników wszystkich szczebli z nowym systemem.

Każdy pomysł na usprawnienie jest na wagę złota! Dzięki nowym sugestiom zgłaszanym przez pracowników, praca staje się bezpieczniejsza, produkcja bardziej opłacalna, a jakość wkracza na wyższy poziom.

Odbiorcy szkolenia: pracownicy odpowiedzialni za koordynację wdrożenia oraz rozwój programu sugestii pracowniczych Kaizen, kierownicy produkcji oraz innych działów wspierających produkcję, technolodzy, pracownicy zarządzania zasobami ludzkimi, specjaliści systemów jakościowych.