Efektywność maszyn i urządzeń

Nasza firma specjalizuje się we wdrażaniu narzędzi zgodnie z filozofią Lean Manufacturing, które mają na celu wesprzeć polskie przedsiębiorstwa w zakresie poprawy efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń. Prowadzimy warsztaty i projekty takie jak: skracanie czasów przezbrojeń maszyn (SMED), kompleksowe zarządzanie utrzymaniem ruchu (TPM), wdrażanie wskaźnika OEE w firmie oraz efektywne ustawianie maszyn (layoutów).

Efektywność maszyn i urządzeń jest to jeden z kluczowych obszarów do usprawnienia w firmach produkcyjnych. Wiele organizacji zmaga się z częstym awariami maszyn, długotrwałymi przezbrojeniami. Nie posiadają one również wskaźników pozwalających na ocenę dostępności i wydajności maszyn oraz jakości produkcji. Pomożemy Państwu w ocenie obszarów do poprawy oraz dobierzemy narzędzia, które przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania maszyn i urządzeń.