Skracanie czasów przezbrojeń maszyn (SMED)

Warsztaty SMED – skracanie czasów przezbrojeń maszyn, zorganizowane są w formie interaktywnego szkolenia, łączącego obserwację przezbrojenia na wybranej przez klienta maszynie oraz jego rejestrację na kamerze. Podczas warsztatów osiągnięte zostaną m.in. następujące cele:

  • skrócenie czasu przezbrojenia o 10-40%, głównie poprzez usprawniania organizacyjne,
  • analiza czynności wewnętrznych oraz zewnętrznych,
  • przeniesienie czynności wewnętrznych do zewnętrznych poprzez działania usprawniające,
  • opracowanie listy kontrolnej dla czynności wykonywanych podczas przezbrojenia,
  • usprawnienie czynności wykonywanych podczas przezbrojenia.

W trakcie warsztatów SMED opracowany zostanie szczegółowy plan działań, który przyczyni się do skrócenia czasów przezbrojeń maszyny w Państwa organizacji.

Odbiorcy szkolenia: osoby związane z produkcją: operatorzy maszyn, ustawiacze, brygadziści, mistrzowie, liderzy produkcji, kierownicy, technolodzy, inżynierzy produkcji/procesu oraz pracownicy utrzymania ruchu.

W naszej ofercie znajdą Państwo również możliwość wyszkolenia wybranego przez Państwa pracownika, jako samodzielnego trenera-animatora w zakresie narzędzia SMED (w ramach pakietu wewnętrzny trener LEAN).