System pomiaru efektywności wykorzystania wyposażenia (wskaźnik OEE)

Szkolenie z systemu pomiaru efektywności wykorzystania wyposażenia (wskaźnik OEE) w firmie zorganizowane jest w formie warsztatowej, podczas którego uczestnicy zapoznani zostaną m.in. z:

  • kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI),
  • głównymi stratami efektywności w produkcji,
  • metodyką wyliczania wskaźnika OEE,
  • zasadami budowy systemu do monitorowania wskaźnika OEE,
  • narzędziami usprawniającymi poszczególne elementy składowe wskaźnika OEE,
  • dobrymi praktykami z zakresu wdrożenia i codziennego doskonalenia wskaźników.

Każda firma produkcyjna dąży do zwiększania efektywności parku maszynowego w taki sposób, aby poszczególne maszyny w pełni wykorzystywały swój możliwy do osiągnięcia potencjał. W tym celu potrzebne jest wdrożenie zrównoważonego wskaźnika, jakim jest OEE. Pozwala on na zrozumienie, dlaczego nie możemy produkować 100% zgodnych jakościowo wyrobów z pełnym wykorzystaniem maszyn przy ich pełnej dostępności.

Odbiorcy szkolenia: osoby związane z utrzymaniem ruchu, produkcją, jakością, technologią, zakupami.