Organizacja miejsca pracy z zarządzaniem wizualnym (5S)

Szkolenie organizacja miejsca pracy z zarządzaniem wizualnym zorganizowane jest w formie warsztatów (najczęściej 2-3 dniowych), podczas których uczestnicy poznają pięć etapów 5S, których implementacja posłuży do ustabilizowania procesów i udoskonalenia stanowisk pracy. Na podstawie burzy mózgów, uczestnicy szkolenia wypracują model 5S w swoim przedsiębiorstwie. W wybranym przez klienta obszarze pilotażowym wdrożona zostanie standaryzacja 5S.

Odbiorcy szkolenia: osoby wyznaczone do prowadzenia projektu wdrożeniowego 5S, kierownictwo, liderzy zespołów pracowniczych

W naszej ofercie znajdą Państwo również możliwość wyszkolenia wybranego przez Państwa pracownika, jako samodzielnego trenera-animatora w zakresie narzędzia 5S (w ramach pakietu wewnętrzny trener LEAN).