Rozwiązywanie problemów (Problem Solving)

Szkolenie Problem Solving (rozwiązywanie problemów) zorganizowane jest w formie interaktywnych warsztatów z praktycznymi ćwiczeniami i symulacjami, podczas których uczestnicy zapoznani zostaną m.in. z:

  • narzędziami do rozwiązywania problemów (A3, 8D itp.),
  • metodami poszukiwania przyczyny źródłowej problemu – diagram Ishikawy wraz z „5xDlaczego”,
  • metodami animowania zespołu podczas analizy problemu,
  • budową systemu do zgłaszania i zarządzania problemami produkcyjnymi,
  • dobrymi praktykami w zakresie wbudowania narzędzia Problem Solving w codzienne życie firmy.

Każda firma ma swoją specyfikę charakterystyczną tylko dla niej, odmienną strukturę organizacyjną itp., dlatego oferujemy naszym klientom możliwość opracowania spersonalizowanego narzędzia Problem Solving. Będzie ono „szyte na miarę” i odpowiadać będzie Państwa specyfice pracy.

Odbiorcy szkolenia: pracownicy działów techniczno-technologicznych (technolodzy, inżynierzy procesu/produkcji), kierownicy działu jakości, inżynierzy jakości, inżynierzy utrzymania ruchu

W naszej ofercie znajdą Państwo również możliwość wyszkolenia wybranego przez Państwa pracownika, jako samodzielnego trenera-animatora w zakresie narzędzia Problem Solving (w ramach pakietu wewnętrzny trener LEAN).