Efektywność zasobów ludzkich

Efektywność zasobów ludzkich jest jednym z najczęściej niedocenianych aspektów w organizacjach. Większość firm zwykła inwestować w nowe technologie i park maszynowy, zapominając o swoim podstawowym zasobie – pracowniku. Wraz z postępem technologii oraz rozwojem przedsiębiorstwa, kompetencje posiadane przez nowo zatrudnionego pracownika z czasem się dezaktualizują, dlatego należy je nieustannie rozwijać.

W celu podniesienia efektywności załogi pracowniczej, firma Proresult oferuje warsztatowe szkolenia oraz projekty z zakresu m.in.: wewnętrzny trener Lean, tworzenie matryc kompetencji oraz efektywne prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem metody Training within Industry (TWI).