Wewnętrzny trener Lean

Nasza firma oferuje Państwu autorski program przygotowania pracowników do objęcia funkcji wewnętrznego trenera Lean. Wystarczy, że oddelegują Państwo wybranego pracownika, a w dalszej kolejności:

Etap 1: My zajmiemy się jego procesem szkolenia w zakresie wybranych narzędzi Lean (np. 5S, SMED, TPM, Problem Solving, system sugestii KAIZEN, matryce kompetencji)

Etap 2: Wspólnie przeprowadzimy pilotażowe wdrożenie wybranego narzędzia w obszarze pracy

Etap 3: Państwa pracownik samodzielnie zajmie się implementacją narzędzia pod naszym nadzorem (współuczestnictwo Proresult podczas warsztatów, konsultacje, mentoring)

Etap 4: Regularna pomoc, konsultacje i systematyczna ocena postępu prac implementacji wybranych narzędzi

W ramach programu wewnętrzny trener Lean otrzymają Państwo od nas pakiet materiałów pomocniczych do samodzielnego prowadzenia projektów usprawniających m.in.:

  • prezentację wraz z konspektem do prowadzenia warsztatów z zakresu wybranego narzędzia,
  • materiały pomocnicze do przeprowadzenia praktycznych ćwiczeń i symulacji podczas warsztatów,
  • praktyczne pliki w wersji edytowalnej, przydatne podczas wdrażania narzędzia np. wzory dokumentów, list kontrolnych.