Zarządzanie rozwojem kompetencji pracowników (matryce umiejętności)

Szkolenie zarządzanie rozwojem kompetencji pracowników zorganizowane jest w formie interaktywnych warsztatów z praktycznymi ćwiczeniami. Podczas szkolenia omówiona zostanie m.in. poniższa tematyka:

  • tworzenie matryc umiejętności,
  • identyfikacja oraz ocena kompetencji w zespołach pracowniczych,
  • wskazywanie luk kompetencyjnych poszczególnych brygad/zmian,
  • budowanie zespołów pracowniczych w oparciu o matryce umiejętności,
  • rola matryc kompetencji w motywowaniu pracowników do rozwijania swoich kompetencji i umiejętności,
  • monitorowanie indywidualnego rozwoju każdego pracownika na podstawie matryc,
  • składowe procesu wynagradzania pracowników,
  • wzrost elastyczności produkcyjnej poprzez zastosowanie poliwalentności stanowisk pracy,
  • dobre praktyki z zakresu tworzenia i wykorzystywania matryc kompetencji w życiu codziennym przedsiębiorstwa.

Rekrutując każdego pracownika zwracamy uwagę czy posiada on wymagane kompetencje twarde i miękkie, niezbędne na danym stanowisku pracy. Ciężko jednak znaleźć pracownika „idealnego”, który spełniałby wszystkie nasze wymogi. Z pomocą kadrze kierowniczej idą matryce kompetencji, narzędzie pomocne do określania, jakie umiejętności posiada nasz zespół oraz jakie luki posiadamy, nad którymi należy popracować i rozwinąć.

Odbiorcy szkolenia: kierownictwo, liderzy zespołów pracowniczych, osoby oddelegowane do opracowania matryc kompetencji, pracownicy działu HR

Firma Proresult zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu zarządzania rozwojem kompetencji pracowniczych jak oferujemy możliwość wyszkolenia wybranego przez Państwa pracownika, jako samodzielnego trenera-animatora w zakresie opracowywania matryc kompetencji. Państwa pracownik zostaje objęty wówczas naszym mentoringiem. Zajmujemy się jego procesem szkolenia, na bieżąco służymy pomocą i pilnujemy postępu prac w zakresie opracowywania matryc kompetencji dla 100% zaplanowanych stanowisk przez klienta. Powyższa oferta dotyczy pakietu wewnętrzny trener LEAN.