Praktyczne szkolenia ppoż i pierwsza pomoc

W życiu codziennym niejednokrotnie przechodzimy obojętnie obok osób wymagających pomocy – w obawie, że nie wiemy jak zareagować. W obawie – czy nie pogorszymy sytuacji. Patrzymy po sobie nawzajem, gdy wybuchnie pożar – obawiając się, że nie wiemy jak skorzystać z gaśnicy. Jako zespół Proresult uczymy jak udzielać pomocy w codziennych sytuacjach zagrożenia: życia, zdrowia oraz utraty mienia. Tylko wiedza i przećwiczenie schematów z zakresu pierwszej pomocy, a także ochrony przeciwpożarowej mogą ośmielić nas w sytuacjach zagrożenia. Praktyczne szkolenia ppoż oraz pierwszej pomocy – to dynamiczne oraz pełne symulacji ćwiczenia, gdzie każdy może popracować nad swoimi umiejętnościami niezbędnymi w sytuacjach zagrożenia w domu i w pracy.

praktyczne szkolenia ppoż i pierwsza pomoc - Proresult, dni bezpieczeństwa

SZKOLENIA Z OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 • zagrożenia pożarowe w domu oraz w pracy
 • fazy pożaru z wykorzystaniem „płonącego domku” 
 • praktyczne ćwiczenia z użyciem gaśnic (trenażer gaśniczy)
 • namiot dymowy
 • pokazy wybuchu pyłów o różnym rozdrobnieniu
 • demonstracja wybuchu oleju na kuchennej patelni
 • strefa ppoż podczas pikników rodzinnych
 • trenerzy – strażacy, praktycy

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

 • szeroki wachlarz tematyczny
 • nawet do 10 instruktorów podczas Twojego eventu
 • w budynku lub w plenerze
 • w ramach szkolenia okresowego BHP, dni bezpieczeństwa, dni zdrowia oraz podczas pikniku rodzinnego
 • 2-godzinne moduły, a także kilkudniowe warsztaty oraz szkolenia
 • zawsze dużo sprzętu oraz wyposażenia
 • trenerzy – doświadczeni, charyzmatyczni, angażujący

KIEDY PRZEPROWADZIĆ PRAKTYCZNE SZKOLENIA PPOŻ I PIERWSZEJ POMOCY?

Każdy czas jest dobry, aby głośno mówić o bezpieczeństwie. Praktyczne szkolenia ppoż. oraz pierwszej pomocy to obowiązkowa tematyka do omówienia (a jeszcze lepiej przećwiczenia) podczas szkoleń okresowych BHP. Skorzystaj z warsztatów również podczas organizowanych dni zdrowia, a także dni bezpieczeństwa. Dodatkowo klienci często wybierają tę tematykę podczas pikników firmowych oraz rodzinnych. Ćwiczenia przeciwpożarowe oraz warsztaty z zakresu pierwszej pomocy to również tematyka wykorzystywana przez nas w trakcie prowadzonych Grywalizacji BHP i safety bootcamp.

ZACZYNAM ORGANIZACJĘ SZKOLENIA PPOŻ I PIERWSZEJ POMOCY