Szkolenia BBS

Nadrzędnym celem łączącym wszystkie szkolenia BBS (ang. Behavior Based Safety) jest kształtowanie odpowiedzialnych oraz bezpiecznych zachowań w środowisku pracy (zarządu, kierownictwa oraz każdego pracownika). Poprzez umiejętnie przekazaną  wiedzę teoretyczną oraz angażujące ćwiczenia praktyczne, uczestnicy zaczynają rozumieć swoją rolę w budowaniu wysokiej kultury bezpieczeństwa.

Dodatkowo, szkolenia zawarte w tym bloku tematycznym łączą w sobie elementy z zakresu: psychologii pracy oraz programu modyfikacji zachowań BBS.

Proresult, audyt zachowań bbs, bezpieczeństwo behawioralne, szkolenia bbs

Szkolenia BBS i ich praktyczność

Każde nasze szkolenie BBS jest szyte na miarę klienta i grupy uczestników. Już na etapie ofertowania otrzymują Państwo od nas ramowy plan warsztatu dostosowany do Państwa potrzeb. Wiele szkoleń zawartych w tym bloku tematycznym realizujemy w trybie 1-2 dniowym. Biorąc pod uwagę jednak specyfikę pracy pracowników fizycznych część szkoleń realizujemy w formie kilkugodzinnych prelekcji wykorzystując techniki aktywizacji słuchaczy. Taki model szkoleń BBS wykorzystujemy najczęściej podczas dni bezpieczeństwa, dni kultury bezpieczeństwa oraz jako element akcji komunikacyjnej przy wdrażaniu programu audytów zachowań BBS u klientów.

Przejdź dalej i poznaj nasze szkolenia BBS

Czym jest BBS w obszarze BHP i kultury bezpieczeństwa?

BBS (ang. Behavior-based safety) to bezpieczeństwo oparte na zachowaniach. Podejście BBS w obszarze bezpieczeństwa pracy koncentruje się na tym, co ludzie robią, analizuje dlaczego to robią, a następnie stosuje strategię interwencji wspieraną przez badania, aby poprawić to, co ludzie robią.

Zaczynam organizację szkoleń BBS