Szkolenia operatorów wózków widłowych

Wiadomka – samo się bezpiecznej na magazynie nie zrobi! Praktyka czyni jednak mistrza. Zasada ta ma swoje zastosowanie w każdym obszarze, również w odniesieniu do operatora wózka widłowego i tego jakie nawyki oraz praktyki stosuje on podczas standardowego dnia pracy.

Prowadzimy dynamiczne i pełne praktyki warsztaty skierowane nie tylko do Operatorów, ale także ​do wszystkich pracowników magazynowych. Mają one na celu realną poprawę poziomu bezpieczeństwa oraz ograniczenie kosztów wynikających z nieprawidłowej eksploatacji ​oraz deficytów technicznych.​ Nasze warsztaty wpisują się w działania BBS (ang. Behaviour Based Safety) oraz cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzialne zarządzanie produkcją i dystrybucją to również troska ​o konsumpcję, a także środowisko naturalne.

Warsztaty doskonalące dla Operatorów wózków widłowych to nasza propozycja na (ty)dzień bezpieczeństwa, kampanię BHP dedykowaną właśnie tej grupie pracowników. Podczas warsztatów skupiamy się na wypracowaniu bezpiecznych zachowań, podczas obsługi wózka widłowego, co z pewnością przybliży Twoją organizację do minimalizacji wypadków/incydentów bezpieczeństwa na obszarach logistyki.

Szkolenia operatorów wózków widłowych – moc korzyści

 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracowników w obszarze załadunkowo-rozładunkowym;​
 • Zwiększenie kompetencji w obszarze technik i czynności wykonywanych przez Operatorów;
 • ​Redukcja kosztów eksploatacji oraz kosztów uszkodzeń towaru;​
 • Podniesienie świadomości związanej ​z odpowiedzialnością materialną i prawną;
 • Podniesienie świadomości pracowników związanej z konsekwencjami wynikającymi​ z popełnianych błędów;​
 • Kontynuacja budowy kultury bezpieczeństwa i poczucia odpowiedzialności za siebie oraz innych;​

Warsztaty behawioralne dla Operatorów wózków widłowych są niezwykle ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz efektywności pracy. Podczas szkoleń zwracamy uwagę nie tylko na obsługę codzienną wózków widłowych czy technikę jazdy, ale także rozwijamy umiejętności komunikacyjne Operatorów, radzenia sobie ze stresem oraz pracy w zespole.

 

Tematyka – szkolenia operatorów wózków widłowych

 

 1. Komunikacja interpersonalna – Operatorzy uczą się jasnego i skutecznego komunikowania się z innymi pracownikami na placu pracy, co przyczynia się do poprawy współpracy i bezpieczeństwa.
 2. Przygotowanie do jazdy – Przypominamy jak ważna jest codzienna kontrola wózka widłowego, na co zwracać uwagę i jak minimalizować ryzyko występujące podczas pracy.
 3. Prawidłowe zabezpieczenie oraz przewożenie ładunku – Jak zabezpieczyć ładunek, żeby się nie przesuwał, jak bezpiecznie dostarczyć ładunek do celu, czym są martwe strefy i jak skutecznie eliminować ryzyko wynikające z ograniczonej widoczności.
 4. Zarządzanie stresem – Praca Operatora wózka widłowego może być stresująca ze względu na konieczność szybkiego reagowania na zmienne sytuacje. Warsztaty pomagają Operatorom radzić sobie ze stresem i zachować spokój w trudnych sytuacjach.
 5. Rozwój umiejętności miękkich – Warsztaty pomagają Operatorom rozwijać umiejętności takie jak empatia, asertywność i rozwiązywanie konfliktów, co przekłada się na lepsze relacje z innymi pracownikami.
 6. Odpowiedzialność oraz konsekwencje – Wypadek przy pracy związany z użytkowaniem wózka widłowego może doprowadzić do sporów roszczeniowych, w szczególności do odszkodowań i zadośćuczynienia za ból i krzywdę moralną. Podczas warsztatów omawiamy przykłady wszystkich rodzajów odpowiedzialności a w szczególności karnej i finansowej.

Dzięki warsztatom Operatorzy wózków widłowych stają się nie tylko bardziej kompetentni technicznie, ale także lepiej przygotowani do pracy w dynamicznym środowisku produkcyjnym. Bezpieczeństwo, efektywność i dobre relacje między pracownikami to kluczowe elementy, które wynikają z warsztatów.

 

To masz u nas jak w banku!

 • Warsztaty realizujemy na terenie całej Polski.
 • Charyzmatyczni trenerzy, ciekawe historie, praktyczne ćwiczenia dla Twoich pracowników.
 • Skorzystaj z naszych warsztatów m.in.: w ramach (tygo)dnia BHP; kampanii bezpieczeństwa; jako działanie powypadkowe.
 • Warsztaty prowadzimy na terenie magazynu lub na placu zewnętrznym klienta.

Chcesz dowiedzieć się więcej?