Diagnoza kultury bezpieczeństwa

Bez postawionej diagnozy nie ma skutecznego leczenia. Sformułowanie to brzmi jak z książki medycznej, a jednak w tym przypadku dotyczy kształtowania kultury bezpieczeństwa w organizacji. Przeprowadzana przez nas diagnoza kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach oparta jest o autorskie narzędzie Proresult – PSCA (PROSafety Culture Analysis). PSCA służy do badania klimatu i kultury bezpieczeństwa.

Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym zarządzać.

Peter Drucker, ekspert ds. zarządzania

Korzyści z przeprowadzenia diagnozy kultury bezpieczeństwa

Badanie kultury bezpieczeństwa, diagnoza kultury bezpieczeństwa, Proresult

Poznasz mocne i słabe strony swojej organizacji w kontekście zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników

Diagnoza kultury bezpieczeństwa, analiza kultury bezpieczeństwa, Proresult

Otrzymasz kompleksowo opracowany ROAD MAP budowania kultury bezpieczeństwa do realizacji w kolejnych latach

diagnoza kultury bezpieczeństwa, safety culture diagnosis, Proresult

Od teraz na budowanie kultury bezpieczeństwa będą wpływać zaplanowane programy a nie przypadkowe akcje

Diagnoza kultury bezpieczeństwa a raport końcowy

Efektem diagnozy kultury bezpieczeństwa jest graficzny i opisowy raport końcowy. Zawiera on m.in.: analizę kultury bezpieczeństwa w oparciu o 7 filarów, informacje o obszarach wymagających szczególnej uwagi, a także usprawnień. Raport zawiera także plan działań doskonalących (ROAD MAP) w obszarze kultury bezpieczeństwa, który dostosowany jest do obecnej sytuacji przedsiębiorstwa. Po przeprowadzonej diagnozie, nasi audytorzy ponownie odwiedzą Państwa organizację, aby zaprezentować raport osobiście oraz odpowiedzieć na dodatkowe pytania. Kolejnym krokiem jest implementacja programów doskonalących w obszarze budowania coraz silniejszej kultury bezpieczeństwa. Proresult wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu programów budowania kultury bezpieczeństwa.

Te obszary bierzemy pod lupę w trakcie analizy kultury bezpieczeństwa

Analiza kultury bezpieczeństwa, diagnoza kultury bezpieczeństwa

Metody wykorzystywane podczas diagnozy kultury bezpieczeństwa

Podczas badania kultury bezpieczeństwa wykorzystujemy szereg metod. Są to m.in.:

  • rozmowy z pracownikami na każdym szczeblu organizacji
  • ankieta do badania klimatu bezpieczeństwa (w wersji papierowej lub elektronicznej)
  • przegląd dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa pracy (a także przegląd narzędzi, programów, metod szkoleniowych i komunikacyjnych stosowanych w BHP)
  • obserwacje behawioralne wybranych pracowników na stanowiskach pracy

 

Dlaczego warto przeprowadzić badanie kultury bezpieczeństwa z Proresult?

Przede wszystkim wokół budowania kultury bezpieczeństwa kręci się cała nasza praca. Jesteśmy praktykami, którzy co dnia pracują z szeregiem przedsiębiorstw, wspierając ich w budowaniu bezwypadkowych środowisk pracy (od obsługi BHP, przez wdrażanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa behawioralnego BBS, kończąc na aktywizujących szkoleniach BHPdniach bezpieczeństwa). Dzięki naszemu szerokiemu podejściu do kultury bezpieczeństwa, możesz nam zaufać i liczyć na nasze wsparcie. W końcu nasze motto, które towarzyszy nam każdego dnia to: „Nasza proaktywność – Twoje rezultaty„.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać szczegółowy plan analizy kultury bezpieczeństwa dla Twojej firmy