Szkolenia BHP obcokrajowców

Nie jeden polski przedsiębiorstwa rozważając zatrudnienie w swojej firmie pracownika z zagranicy (np. z Ukrainy na linię produkcyjną), zastanawia się w jaki sposób powinien organizować szkolenia BHP obcokrajowców. Tak aby było one zgodne z wymogami prawnymi oraz zrozumiałe.
Katarzyna Gulanowska
Katarzyna Gulanowska
Na obrazku przedstawione są różne flagi wraz z słuchawkami na szym tle - SZKOLENIA BHP OBCOKRAJOWCÓW Proresult

Brak rąk do pracy

W związku z migracją Polaków na Zachód w celu poszukiwania atrakcyjniejszej pracy, wielu polskich przedsiębiorców boryka się z brakiem rąk do pracy. Niedobory kadrowe są szczególnie widoczne w obszarze pracowników na stanowiskach robotniczych i produkcyjnych. Obecnie prawie 90% wszystkich obcokrajowców pracujących na terenie Polski stanowią obywatele Ukrainy.

Prawo milczy

Obecnie w polskim prawodawstwie brak aktu prawnego, który mówiłby stricte o wymogach prawnych związanych z procesem szkolenia obcokrajowców. W związku z tym, rozpatrując temat prowadzenia szkoleń w zakresie BHP dla pracownika-obcokrajowca powinniśmy posiłkować się rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia wstępne BHP (instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy) oraz szkolenia okresowe BHP powinny być przeprowadzone w sposób całkowicie zrozumiały dla pracowników. Obowiązek ten ciąży w całości na pracodawcy.

Praktyczne porady

Firmy zatrudniające obcokrajowców ze Wschodu w różny sposób radzą sobie z zapewnieniem pełnego zrozumienia prezentowanych podczas szkoleń treści BHP m.in.:

– prezentacja multimedialna szkolenia BHP opracowana jest w j. rosyjskim a szkolący mówi w j. polskim,

– wynajęcie tłumacza, który na bieżąco tłumaczy całość prezentowanych treści podczas szkolenia BHP obcokrajowców,

– wybranie spośród grupy nowozatrudnionych obcokrajowców osoby, która najlepiej rozumie j. polski i ona pełni rolę tłumacza,

– wynajęcie specjalisty ds. BHP, która zna j. rosyjski i przeprowadza w całości szkolenie.

Oczywiście, nie należy zapominać, że szkolenie BHP obcokrajowców powinno być w pełni zrozumiałe. Pracownik powinien mieć zapewnioną możliwość zadania pytań w trakcie jego trwania. Rozpatrując ww. opcje szkoleń, najskuteczniejsze wydaje się przeprowadzenie szkolenia przez osobę posługującą się zarazem wiedzą BHP oraz władającą j. rosyjskim.

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniami BHP przeprowadzanymi w j. rosyjskim, przejdź tutaj. Dodatkowo, zajmujemy się tłumaczeniem prezentacji BHP na j. rosyjski oraz opracowywaniem nowych prezentacji BHP w j. rosyjskim. Zawsze ściśle pod branże i specyfikę firmy klienta, tutaj.