Audyt behawioralny – lek na niebezpieczne zachowania

Audyt behawioralny ... myślałeś kiedyś nad jego wdrożeniem w Twojej organizacji? Kolejny raz w Twojej organizacji doszło do wypadku przy pracy?
Katarzyna Gulanowska
Katarzyna Gulanowska
Taśmy ochronne zółto - czarne - AUDYT BEHAWIORALNY – LEK NA NIEBEZPIECZNE ZACHOWANIA Proresult

Audyt behawioralny … myślałeś kiedyś nad jego wdrożeniem w Twojej organizacji? Kolejny raz w Twojej organizacji doszło do wypadku przy pracy? Dodatkowo, ponownie do jego wystąpienia przyczynił się pracownik. Mogło to być jego błędne zachowanie, niepoprawna metoda pracy, nieużywanie wymaganych środków ochrony indywidualnej. Pomimo tego, że „uporaliście się” z zapewnieniem bezpiecznych maszyn, urządzeń, poświęciliście X godzin na usprawnienia w obszarze organizacji miejsca pracy – w dalszym ciągu dochodzi do niebezpiecznych sytuacji i urazów. Najwyższa pora na pracę z ludźmi i uświadomienie całej załodze, że: „bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie!”.

Skąd to zachowanie?

W wielu organizacjach budowanie świadomości w obszarze BHP ogranicza się do szkoleń obligatoryjnych (szkolenia wstępne oraz okresowe) – nierzadko o wątpliwej jakości. W codziennej pracy „uświadamianie” przybiera formę nakazów oraz zakazów padających z ust przełożonych: „Zdzisław nałóż w końcu te okulary!”. Nikt nie zastanawia się nad tym, dlaczego pracownik postępuje w dany sposób, całą winę przypisując niedbalstwu oraz lekkiemu podejściu do kwestii bezpieczeństwa pracy.

Audyt behawioralny

Narzędziem pomocnym w budowaniu świadomości pracowników w obszarze bezpieczeństwa pracy jest audyt behawioralny. Jest on oparty na obserwacji zachowania, gestów i metod pracy przyjmowanych przez pracownika. W wersji klasycznej tego narzędzia, obserwacji dokonuje się na podstawie opracowanego uprzednio formularza audytowego. Według dobrych praktyk – skrojonego stricte pod branżę, a także specyfikę pracy w danej organizacji.

Kolejnym krokiem po obserwacji behawioralnej jest rozmowa (na linii obserwator-obserwowany). Jest to rozszerzenie analizy zachowań przyjmowanych przez pracownika.

W organizacji, która dopiero rozpoczyna działania z obszaru kształtowania bezpiecznych zachowań, audyt najczęściej przeprowadza przełożony (obserwator). Po czasie, kiedy narzędzie już wpisze się w kulturę bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, warto rozszerzyć program. Wówczas można wprowadzić obserwacje behawioralne na poziomie: „operator obserwuje operatora”.

Wachlarz korzyści

Jeszcze wahasz się, czy warto skorzystać z metod behawioralnych w budowaniu wysokiej kultury bezpieczeństwa w Twojej organizacji? Zapoznaj się z korzyściami, jakie niesie ze sobą implementacja audytu behawioralnego w BHP:

  • utrwalanie bezpiecznych zachowań,
  • detekcja niebezpiecznych zachowań i potencjalnych przyczyn wypadków,
  • wczesne ostrzeżenie kierownictwa firmy, aby możliwe było zapobieganie stratom, przez podjęcie odpowiednich działań korygujących,
  • zaproponowanie nowych oraz bezpieczniejszych metod pracy,
  • nauka zwracania uwagi współpracownikom na złe zachowania,
  • nauka przyjmowania konstruktywnej krytyki,
  • realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa i minimalizację wypadów przy pracy.

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem z zakresu audytu behawioralnego, teraz przejdź tutaj.