Szkolenia BHP w języku rosyjskim

Szkolenia BHP w języku rosyjskim, które prowadzimy są dedykowane obywatelom Ukrainy, a także Białorusi oraz Gruzji, którzy pracują w Polsce. Każdy pracodawca zatrudniając obcokrajowca, przed rozpoczęciem przez niego pracy, zobowiązany jest zapewnić mu szkolenie, które będzie dla niego zrozumiałe.

Państwowa Inspekcja Pracy w ramach kontroli niejednokrotnie sprawdza, w jakim języku prowadzone były szkolenia BHP obcokrajowców. W ten sposób chce upewnić się, że zrozumieli oni treści związane z bezpieczeństwem pracy, a nie jedynie uczestniczyli w szkoleniu.

Jak wyglądają u Nas szkolenia BHP w języku rosyjskim?

Nasze szkolenia prowadzi doświadczony Specjalista ds. BHP, który posiada certyfikat j. rosyjskiego Instytutu im. A. Puszkina w Moskwie. Szkolenia wstępne BHP w języku rosyjskim realizujemy na terenie całego kraju.

Po zakończonym szkoleniu wydajemy dwujęzyczne zaświadczenie (w j. polskim oraz w j. rosyjskim) potwierdzające, uczestnictwo w szkoleniu. Dołącz ten dokument do akt osobowych Twojego pracownika.

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP W JĘZYKU ROSYJSKIM Proresult

Formy szkoleniowe

Szkolenia wstępne BHP w j. rosyjskim prowadzimy na terenie całej Polski. W ramach tego rodzaju szkolenia mamy do zaproponowania dwie formy jego realizacji:

szkolenie stacjonarne w sali szkoleniowej – realizujemy w Białymstoku oraz na terenie całego woj. podlaskiego

szkolenie z wykorzystaniem komunikatora internetowego – w trakcie szkolenia prowadzący oraz uczestnicy mogą siebie widzieć, a także słyszeć. Podczas tego szkolenia wykorzystujemy prezentację, filmy oraz zdjęcia, które będą widzieli uczestnicy na monitorze swojego komputera. Nie zabraknie także rozmów i dyskusji.

STREFA NAJCZĘSTSZYCH PYTAŃ NT. SZKOLEŃ WSTĘPNYCH BHP

CZY MOŻNA PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE WSTĘPNE BHP PRZED ROZPOCZĘCIEM PIERWSZEGO DNIA PRACY PRACOWNIKA?

Nie można przeprowadzić szkolenia wstępnego bhp przed pierwszym dniem pracy pracownika. Jego uczestnictwo w szkoleniu jest wliczane do jego czasu pracy, za który zachowuje on prawo do wynagrodzenia.

W JAKI SPOSÓB ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE WSTĘPNE BHP PRACOWNIKA ZZA WSCHODNIEJ GRANICY?

Zgodnie z polskim prawem nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej znajomości zasad bhp. Niezbędną wiedzę z zakresu BHP potrzebną do rozpoczęcia pracy, pracownik zdobywa podczas szkolenia wstępnego BHP. W przepisach nie znajdziemy prawnych wytycznych co do języka w jakim powinniśmy przeprowadzać szkolenia BHP. Szkolenie powinno być jednak całkowicie zrozumiałe dla pracowników. Obowiązek ten ciąży w całości na pracodawcy.

W związku z tym, aspekt języka ma zasadnicze znaczenie. Twój pracownik płynnie nie porozumiewa się w języku polskim? Wówczas szkolenia w dziedzinie BHP należy przeprowadzać w języku w pełni dla niego zrozumiałym. Tożsama sytuacja dotyczy dokumentacji jak m.in.: ocena ryzyka zawodowego, a także instrukcje BHP. One również powinny być w pełni zrozumiałe dla obcojęzycznych pracowników.

W JAKICH PRZEPISACH ZNALEŹĆ WYTYCZNE NT. SZKOLEŃ BHP?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, z późniejszymi zmianami) tutaj.

pozostałe szkolenia obowiązkowe bhp, które możemy Ci zaproponować

SZKOLENIA

WSTĘPNE BHP W J. POLSKIM

Wybierz, gdy wkrótce planujesz zatrudnić nowego pracownika, jednak nie tylko tego na umowę o pracę

SZKOLENIA

OKRESOWE BHP W J. POLSKIM

Wybierz, gdy mija czasookres ważności szkolenia BHP lub pracownik zmienia stanowisko pracy

SZKOLENIA BHP

W WERSJI ONLINE

Wybierz, gdy chcesz, aby pracownik zdalnie odbył szkolenie BHP – w j. polskim lub w j. angielskim

Już teraz zaplanuj szkolenie BHP w j. rosyjskim