Czym jest bezpieczeństwo behawioralne?

Co to jest, z czym to się je - czym jest bezpieczeństwo behawioralne? W tym artykule omówimy podstawowe informacje związane z procesem bezpieczeństwa behawioralnego. Dzięki temu będziesz mógł rozważyć, czy Twoja organizacja powinna zainteresować się procesem bezpieczeństwa behawioralnego oraz zaplanować jego implementację. Zacznijmy jednak od początku!
Katarzyna Gulanowska
Katarzyna Gulanowska
Na obrazku przedstawione są pionki na niebieskim tle - CZYM JEST BEZPIECZEŃSTWO BEHAWIORALNE? Proresult

Behawioryzm od A do Z

Co w zasadzie oznacza przymiotnik behawioralny? Słowo „behawioralny” zapożyczone zostało z j. angielskiego (behaviourzachowanie). Sam behawioryzm jest nauką o zachowaniu ludzi i zwierząt. Z pewnością słyszałeś o behawioryście zwierząt, który zajmuje się psychologią zwierząt, a w centrum jego zainteresowania pozostaje zachowanie zwierzęcia – np. psa lub kota. Behawioryzm w ostatnich latach przeniknął również silnie do nauk ekonomicznych. Ekonomia behawioralna jest nauką interdyscyplinarną pozostającą na pograniczu ekonomii i psychologii. Tłumaczy ona, że na podejmowanie decyzji gospodarczych przez jednostkę i instytucje wpływ mają nie tylko czynniki czysto ekonomiczne, ale również te społeczne, psychologiczne czy emocjonalne.

Z pewnością kojarzysz zachowanie portugalskiego piłkarza Cristiano Ronaldo podczas jednej z konferencji podczas EURO 2020. Gest zabrania butelek Coca-Coli oraz jego apel „Pijcie wodę!” spowodował nagły spadek akcji koncernu napojowego. To był właśnie przejaw ekonomii behawioralnej. Dodatkowo psycholog i ekonomista Daniel Kahneman w 2002 roku za swoje osiągnięcia w dziedzinie ekonomii behawioralnej został nawet laureatem Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla. Już od lat 80-90 XX wieku behawioryzm wtopił się również w kwestie bezpieczeństwa, które dzisiaj nazywamy bezpieczeństwem behawioralnym.

Z roku na rok rośnie również zainteresowanie firm implementacją bezpieczeństwa behawioralnego, które w centrum stawia zachowanie pracownika (również podwykonawcy). Sama jako trener i konsultant bezpieczeństwa behawioralnego z roku na rok zauważam coraz większe zainteresowanie firm jego wdrożeniem. Tak naprawdę każda organizacja, której zależy na budowaniu silnej kultury bezpieczeństwa w pewnym momencie zaczyna interesować się BBS.

Bezpieczeństwo behawioralne a BBS

Oba pojęcia używane bywają zamiennie. Pod 3 literami BBS kryje się angielskie rozwinięcie, czyli: Behavioural-Based Safety. BBS stricte na język polski moglibyśmy przetłumaczyć jako: bezpieczeństwo oparte na zachowaniach lub bezpieczeństwo oparte na obserwacji zachowań. Tutaj warto jeszcze raz podkreślić, że w ramach bezpieczeństwa behawioralnego głównym obszarem naszego zainteresowania pozostają zachowania pracowników a nie ich postawy (to co pracownik myśli, jakie ma przeświadczenia). W dłuższej jednak perspektywie, przy prawidłowym funkcjonowaniu procesu BBS, rzeczywiście możemy realnie wpływać na postawy, przeświadczenia oraz odczucia pracowników w kontekście bezpieczeństwa.

Interwencja behawioralna BBS

2 podstawowe etapy bezpieczeństwa behawioralnego

Kluczowym pojęciem stosowanym w bezpieczeństwie behawioralnym jest audyt behawioralny lub obserwacja behawioralna (=zachowań). Interwencja ta składa się z 2 podstawowych etapów:

Etap 1: Obserwacja pracownika podczas wykonywanej przez niego pracy

  • obserwację wykonuje obserwator, który zna metodologię BBS (np.: mistrz, lider, inżynier, czy kolega na tożsamym stanowisku),
  • obserwator najczęściej korzysta z karty obserwacji, która stanowi jego ściągę i podpowiada na jakich elementach powinien skupić uwagę obserwator podczas obserwacji (np. stosowanie środków ochrony indywidualnej, praca z narzędziami, ruchy ergonomiczne …),
  • obserwacja w zależności od branży, specyfiki firmy i wybranego modelu BBS może trwać od kilku do kilkunastu minut,
  • obserwacja jest zawsze jawna (pracownik wie, że jest obserwowany).

Etap 2: Przekazanie pracownikowi informacji zwrotnej

  • podsumowanie obserwacji, które odbywa tuż po jej zakończeniu,
  • rozmowa obserwatora z obserwowanym (pracownikiem),
  • jej celem jest wzmocnienie zaobserwowanych zachowań bezpiecznych, a także modelowanie zauważonych zachowań ryzykownych,
  • jednym z celów informacji zwrotnej w BBS jest również odkrycie barier oraz zrozumienie dlaczego pracownik nie respektuje danej zasady bezpieczeństwa. Na tej podstawie obserwator i obserwowany ustalają co należy zrobić, aby w przyszłości zachowanie pracownika było już bezpieczne.

 

Wyboiście, ale efektywnie – bezpieczeństwo behawioralne

Proces bezpieczeństwa behawioralnego to skuteczna metoda minimalizacji wypadków przy pracy, a także budowania silnej kultury bezpieczeństwa w organizacji. Sam proces nie jest jednak prosty i nie da się go wprowadzić z dnia na dzień. Przygotowania do wdrożenia procesu bezpieczeństwa behawioralnego składają się z kilku etapów.