Informacja zwrotna w bezpieczeństwie – metoda FUKO

Informacja zwrotna (feedback) to ważny element każdego procesu w organizacji, również tego w obszarze bhp. Pozwala nam ocenić czy podjęte działania przez pracownika zakończyły się zgodnie z ustaleniami, czy też zasadami bhp. Bez informacji o błędach niemożliwa jest poprawa i doskonalenie. Informacja zwrotna to uniwersalne narzędzie, którego każdego dnia używa przełożony oraz służba bhp w trakcie obchodu po produkcji. Poznaj metodę FUKO.
Katarzyna Gulanowska
Katarzyna Gulanowska
Na obrazku przedstawiony biały dymek rozmowy na szarym tle - INFORMACJA ZWROTNA W BEZPIECZEŃSTWIE – METODA FUKO Proresult

Informacja zwrotna w bezpieczeństwie – metoda FUKO

Funkcjonuje wiele metod udzielania informacji zwrotnej. Jedną z nich jest metoda FUKO, która świetnie sprawdzi się w odniesieniu do bezpieczeństwa pracy. Dzięki zastosowaniu czterech kroków FUKO można przeprowadzić zwięzłą, a jednak kompletną rozmowę, która przełoży się na doskonalenie w obszarze bezpieczeństwa. Poniżej odkrywamy przed Tobą zawartość 4 zagadkowych elementów wzorcowej informacji zwrotnej, które kryją się pod kolejnymi literami.

F jak fakty

Skup się na faktach, na tym co zauważyłeś, spostrzegłeś (np. Widziałem pieszego, który przemieszał się po magazynie bez obowiązkowej kamizelki odblaskowej). W swojej wypowiedzi wskazuj na konkretne zachowania drugiej osoby. W komunikacie opieraj się na własnych obserwacjach, a nie plotkach, doniesieniach. Nie oceniaj osoby jako człowieka, nie oskarżaj, nie piętnuj, ani nie zawstydzaj. Bez osądzania mów o tym co się konkretnie wydarzyło. Wskazuj na fakty!

"Dzięki zastosowaniu czterech kroków FUKO można przeprowadzić zwięzłą, a jednak kompletną rozmowę, która przełoży się na doskonalenie w obszarze bezpieczeństwa."

U jak uczucia

W drugim kroku opowiedz o swoich uczuciach oraz towarzyszących Ci emocjach związanych z daną sytuacją (zaobserwowanymi faktami). Używaj komunikatów typu „JA” (np. Zaniepokoiło mnie…; Zaskoczyło mnie…). Unikaj komunikatów typu „TY”, które piętnują (np. Bo Ty to jak zwykle tniesz nożem do siebie!)

K jak konsekwencje

Opowiedz rozmówcy do jakiej sytuacji (wypadku) może dojść, jeżeli dalej będzie postępować w ten sam sposób. Użyj np. takich słów: „Zaniepokoiło mnie, że przemieszczasz się po magazynie bez obowiązkowej kamizelki BHP. Jeżeli dalej będziesz w taki sposób postępować, pewnego dnia kierowca wózka może Ciebie nie zauważyć i najechać”. Okaż troskę o zdrowie i bezpieczeństwo swojego rozmówcy.

O jak oczekiwania

Wyraź swoje oczekiwania w kwestii zachowania pracownika w przyszłości. Przedstaw mu swoje sugestie oraz propozycje jak rozmówca powinien zmienić swoje zachowanie (np. Oczekuję, że już zawsze będziesz przemieszczać się po magazynie w obowiązkowej kamizelce odblaskowej oraz pozostałych środkach ochrony osobistej).

Informacja zwrotna w bezpieczeństwie – rozwijaj się!

Warto dodać, że sztuka udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej przydatna jest zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Powyżej opisane zasady możesz zastosować w każdej sytuacji, również tej codziennej. W naszej ofercie Proresult znajdziesz szkolenia z zakresu komunikacji w bezpieczeństwie dedykowane pracownikom  jak również kadrze kierowniczej i liderskiej. Takie szkolenia organizujemy w formie całodziennych bloków tematycznych, jak również krótkich pigułek wiedzy w trakcie 1h spotkań online.

Jeżeli, chcesz rozwijać w swojej organizacji kulturę bezpieczeństwa, z pewnością potrzebujesz inspiracji. Znajdziesz je w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy do obserwowania nas tutaj.