Co powinna zawierać zakładowa apteczka pierwszej pomocy?

Codziennie przemierzając firmowy korytarz mijasz ją, zwykle nie zauważając jej - oto ona - apteczka pierwszej pomocy przedmedycznej. Jednak w tętniącym życiem środowisku pracy mogą wystąpić nieoczekiwane wypadki lub obrażenia zagrażające życiu lub zdrowiu, dlatego istotne jest posiadanie pod ręką obszernej i starannie zaopatrzonej apteczki pierwszej pomocy. Czas zagłębić się w istotne znaczenie apteczki pierwszej pomocy, badając jej zawartość, wymogi prawne oraz kluczową rolę, jaką pełni w promowaniu bezpiecznej i przygotowanej kultury pracy.
Karolina Kucharczyk
Karolina Kucharczyk
Apteczka pierwszej pomocy leży na niebieskim blacie - Proresult pierwsza pomoc, AED

Czy w firmie musi być apteczka pierwszej pomocy?

Kwestię apteczki zakładowej normalizują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r (z późniejszymi zmianami, dalej Rozporządzenie) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Apteczka zakładowa stanowi nie tylko konieczny atrybut, ale i fundament skutecznego wsparcia w przypadku nagłych wypadków zdrowotnych. To właśnie z niej pracownicy będą korzystać w sytuacjach awaryjnych, dlatego należy zadbać o to, aby była na bieżąco uzupełniana oraz sprawdzana. W razie potrzeby może ona zostać wykorzystana przez pracowników do udzielenia pierwszej pomocy sobie lub innym osobom. Dlatego też odpowiedź na pytanie „Czy w firmie musi być apteczka pierwszej pomocy?” jest jednoznaczna – tak, musi!

Co powinno być w apteczce pierwszej pomocy w firmie?

Zakładowa apteczka pierwszej pomocy powinna zawierać najpotrzebniejsze przedmioty umożliwiające udzielenie pierwszej pomocy. Jednak apteczki na stanowiskach pracy, w których personel ma do czynienia z urządzeniami niebezpiecznymi i substancjami chemicznymi, powinny zawierać znacznie więcej elementów np. płuczka do oczu w sytuacji kontaktu z substancją chemiczną, czy hydrożel, gdy stanowisko jest szczególnie narażone na oparzenia kontaktowe.

Podstawowy zestaw wyposażenia apteczki w miejscu pracy może obejmować:

 • bandaże zwykłe,
 • bandaże elastyczne,
 • plaster z opatrunkiem,
 • plaster bez opatrunku,
 • sterylne kompresy z gazy,
 • chusta trójkątna,
 • opatrunki siatkowe,
 • koce termiczne (folia NRC),
 • nożyczki ratownicze,
 • rękawiczki jednorazowe (lateksowe, winylowe lub nitrylowe),
 • maseczka do sztucznego oddychania,
 • instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

Czego nie powinna zawierać apteczka pracownicza?

Apteczka pracownicza jest przeznaczona dla ogółu pracowników i nie może być dostosowana indywidualnie do potrzeb każdej osoby. Z uwagi na to, leki na receptę, środki i tabletki przeciwbólowe, krople żołądkowe oraz płyny dezynfekujące nie powinny się tam znajdować.

Ile powinno być apteczek w zakładzie pracy?

Ilość apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładzie pracy powinna ściśle zależeć od liczby osób, które przebywają na terenie zakładu pracy. Należy wziąć pod uwagę także rozłożystość zakładu, czyli m.in.: ilość budynków, pięter. Nie ma przepisu jednoznacznie ustalającego ilość apteczek w zakładzie pracy.

Gdzie powinna zostać umieszczona apteczka w firmie?

Zakładowe apteczki pierwszej pomocy powinno umieszczać się w miejscach ogólnodostępnych, tak żeby w prosty i dynamiczny sposób ich użyć w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego. Dobrym miejscem są więc: korytarze, recepcja, stołówka, portiernia, coffee corner.

Kto ustala skład apteczki pierwszej pomocy?

Zgodnie z Rozporządzeniem pracodawca konsultuje z lekarzem medycyny pracy, szczegółowe wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek, uwzględniając istniejące zagrożenia wypadkowe. Apteczka zakładowa powinna być dostosowana indywidualnie do specyfiki danego miejsca pracy.

Kto powinien sprawdzać oraz uzupełniać apteczkę w zakładzie pracy?

W zakładzie pracy za sprawdzanie oraz uzupełnianie apteczki odpowiada osoba wyznaczona przez pracodawcę np. osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy lub każdy brygadzista na podległym mu obszarze. Okresowa kontrola apteczki zapewnia kompletność materiałów opatrunkowych oraz terminową wymianę przeterminowanych środków. Przepisy nie definiują jak często przeprowadzać kontrolę apteczek medycznych. Przy ustalaniu czasookresów weź pod uwagę charakterystykę zagrożeń jak również ilość potencjalnych „użytkowników” dalej apteczki.

Czy w firmie powinien być defibrylator AED?

Nie ma prawnego wymogu posiadania defibrylatora AED w miejscu pracy. Mimo to zaleca się jego obecność dla podwyższenia standardów bezpieczeństwa. Jednak warto dodać, że przepisy nakładają obowiązek zapewnienia ochrony zdrowia oraz życia pracowników, co sprawia, że posiadanie AED jest zalecane, zwłaszcza w większych firmach zatrudniających dużą liczbę pracowników. Dlatego też zachęcamy do posiadania przynajmniej jednego urządzenia AED w miejscu pracy. Zadbaj o system pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscu pracy i zawsze bądź przygotowany na nieplanowane sytuacje. To właśnie jednej z wyznaczników budowania silnej kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Czerwona apteczka pierwszej pomocy i stetoskop leżą na białym stole - Proresult Kultura Bezpieczeństwa, bhp