Kalendarz Świąt BHP

Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy to kwestie o fundamentalnym znaczeniu zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. W obliczu coraz większej liczby zagrożeń oraz rosnących oczekiwań co do warunków pracy, obchody świąt związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy nabierają szczególnego znaczenia. Dni takie jak: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy czy Dzień Pracownika Służby BHP to więcej niż tylko punkt w kalendarzu – to czas refleksji, mobilizacji i działania z wyzwaniami, jakie stawia przed nami współczesne miejsce pracy. To także okazja do rozważenia, jak możemy działać proaktywnie, aby zapobiegać wypadkom i poprawiać jakość życia zawodowego.
Karolina Kucharczyk
Karolina Kucharczyk
Kartki kalendarza i ołówek leżą na niebieskim tle - Proresult kultura bezpieczeństwa, bbs

28 kwietnia to szczególny dzień, gdyż obchodzimy dwa istotne święta związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy.

Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Powstał w wyniku katastrofy w kopalni węgla kamiennego w mieście Farmington w 1969 roku – życie straciło wtedy 78 górników. Od tego momentu jest on obchodzony, jako dzień pamięci o ofiarach wypadków przy pracy oraz promocji bezpieczeństwa i higieny pracy na całym świecie. Dzięki staraniom podejmowanym w ramach tego święta, liczba takich tragicznych zdarzeń stale maleje.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Ma swoje korzenie w roku 2003, kiedy Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) ustanowiła to święto, aby upamiętnić pamięć ofiar wypadków przy pracy oraz promować bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy na całym świecie. To także okazja do refleksji nad istotą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do podkreślenia znaczenia prewencji w celu minimalizacji ryzyka zawodowego. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że dbałość o BHP w miejscu pracy nie tylko zapewnia bezpieczeństwo pracowników, ale także ma pozytywny wpływ na efektywność przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że bezpieczny pracownik jest również bardziej produktywny oraz zmotywowany do pracy.

Pomysły na obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy:

 • Przeprowadzenia dnia lub tygodnia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom zakładu pracy.
 • Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa pożarowego.
 • Przeprowadzenie grywalizacji bhp na platformie e-learningowej Power Safety. Do wyboru tematy takie jak m.in.:

– Serce nie zaczeka – pierwsza pomoc przy zawale serca

– Pierwsza pomoc w przypadku udaru mózgu

– Ergonomia w pracy biurowej lub produkcyjnej/magazynowej

 • Przeprowadzenie akcji profilaktycznych zdrowia np. konsultacje z fizjoterapeutą, badania skóry pod kątem wczesnego wykrycia czerniaka itd.
 • Konkurs BHP np. w formie quizów, krzyżówki bhp (kup gotowe zestawy).

 

Dzień Pracownika Służby BHP – 19 września

Dzień ten został ustanowiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2006 roku, z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzyża. Pracownicy służby bhp wykonują ważną i odpowiedzialną pracę, wnosząc swój wkład w rozwój i funkcjonowanie organizacji. Ciąży na nich wiele obowiązków. Codziennie zmagają się z wieloma wyzwaniami, których głównym celem jest zdrowie i życie pracowników. Dzień Pracownika Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to doskonała okazja do uhonorowania profesjonalistów dbających o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Jest to także moment, by zwrócić uwagę na ich codzienny trud, wdrażanie procedur bezpieczeństwa, zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa oraz promocję zdrowego stylu życia wśród pracowników. Dla wielu firm jest to również okazja do docenienia swoich pracowników z działów BHP.

Pomysły na obchody:

 • Gadżety oraz upominki dla przedstawicieli działu BHP i Ochrony Środowiska (kup gadżety dla bhpowca).
 • Organizacja spotkania integracyjnego dla pracowników służby BHP, podczas którego mogą wymieniać się doświadczeniami i najlepszymi praktykami.
 • Wręczenie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Światowy Dzień Ergonomii – 12 listopada 

Dzień Ergonomii to święto dedykowane promocji ergonomicznego podejścia do pracy oraz zapewnienia optymalnych warunków pracy, które minimalizują ryzyko urazów i dyskomfortu. Geneza tego święta sięga potrzeby zwrócenia uwagi na rolę ergonomii w poprawie wydajności, komfortu i zdrowia pracowników. Ergonomia ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu urazom układu mięśniowo-szkieletowego oraz w zwiększaniu efektywności pracy.

Pomysły na obchody:

 • Przeprowadzenie warsztatów z zakresu ergonomii pracy np. skorzystaj z naszej oferty i warsztatu „Bądź jak dziecko – o świadomym i ergonomicznym podnoszeniu ładunków” (czas trwania 15-45 min – w zależności od zakresu).
 • Ergonomiczny audyt stanowiskowy, ergo coaching pracowników biurowych lub produkcyjnych oraz magazynowych.
 • Rozpowszechnianie porad dotyczących właściwej postawy ciała i ergonomii w pracy biurowej – ulotki, broszury, ogólnodostępne monitory, intranet.
 • Opracowanie specjalnego poradnika dla pracowników z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi ergonomii w codziennej pracy.
 • Webinar: Ergonomiczne stanowisko biurowe w pracy i w domu (skorzystaj z naszej oferty!). Czas trwania 1 godzina.

 

Dzień Zdrowia Psychicznego – 10 października

Według Światowej Organizacji Zdrowia 1 na 8 osób cierpi na jedną z form zaburzenia psychicznego. Około 970 miliona osób na całym świecie przechodzi przez takie choroby. Dodatkowo przedłużająca się pandemia przyczyniła się do wzrostu stanów lękowych i depresji wśród społeczeństwa.

Dzień Zdrowia Psychicznego jest okazją do podkreślenia znaczenia dbania o równowagę psychiczną i emocjonalną. Znaczna liczba osób doświadcza problemów zdrowia psychicznego, dlatego należy zwrócić uwagę na świadomość oraz wsparcie w tej dziedzinie. Według statystyk podanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wiele osób bierze zwolnienia z pracy z powodu problemów psychicznych, co podkreśla potrzebę podejmowania działań profilaktycznych i wsparcia.

W 2022 roku wystawiono prawie 1,3 mln zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, co przełożyło się na 23,8 mln dni absencji chorobowej. To 10 proc. wszystkich nieobecności spowodowanych czasową niezdolnością do pracy.’’

Pomysły na obchody:

 • Przeprowadzenie webinarów lub wykładów poświęconych zdrowiu psychicznemu, stresowi i radzeniu sobie ze stresem.
 • Organizacja grupowych sesji relaksacyjnych, medytacji lub jogi w miejscu pracy.
 • Udostępnienie pracownikom zasobów informacyjnych na temat zdrowia psychicznego oraz dostępnych form wsparcia, takich jak linie telefoniczne pomocy czy terapia online.

 

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – 14 września

Dzień ten ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy to doskonała okazja do podkreślenia znaczenia posiadania podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jest to również odpowiedni moment, by zachęcić pracowników do regularnych szkoleń z tej dziedziny oraz do posiadania aktualnych certyfikatów. Dzięki umiejętnościom udzielania pierwszej pomocy można skutecznie pomóc w nagłych sytuacjach, ratując zdrowie i życie poszkodowanego.

Pomysły na obchody:

 • Zorganizowanie szkoleń przypominających z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED).
 • Organizacja kursów pierwszej pomocy dla pracowników.
 • Rozdawanie materiałów edukacyjnych i gadżetów promocyjnych związanych z pierwszą pomocą, takich jak np. apteczki podręczne.
 • Webinar: Zawał serca i udar mózgu jak rozpoznać, jak pomóc i jak nie dać się złapać?

 

Obchody świąt związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy stanowią istotny element promocji kultury bezpieczeństwa oraz dbałości o dobrostan pracowników. Święta takie jak Światowy Dzień BHP czy Dzień Zdrowia Psychicznego nie tylko przypominają o istotności tych kwestii, ale także mobilizują do podejmowania działań mających na celu ich poprawę.

Warto pamiętać, że bezpieczeństwo i zdrowie pracowników to nie tylko obowiązek pracodawcy, lecz również wspólna odpowiedzialność wszystkich osób zatrudnionych w danej organizacji. Dlatego też, inicjatywy podejmowane podczas obchodów tych świąt powinny mieć na celu nie tylko edukację, ale także budowanie świadomości i zaangażowania wszystkich pracowników w promowanie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w obchodach tych świąt oraz do podejmowania codziennych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Troska o dobrostan pracowników nie tylko przynosi korzyści dla nich samych, ale także wpływa pozytywnie na efektywność i stabilność organizacji. Niech obchody tych świąt będą inspiracją do dalszych działań na rzecz promocji kultury bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, tworząc tym samym lepsze i bardziej przyjazne środowisko pracy dla wszystkich.

Niebieski i białe balony różnej wielkości - dzień pracownika służby bhp Proresult