Instruktaże stanowiskowe wg TWI

Instruktaże stanowiskowe wg TWI to warsztat praktyczny podczas którego Twoi pracownicy będą doskonalić się w (nie łatwiej) sztuce prowadzenia instruktaży stanowiskowych. Szkolenia stanowiskowe zgodnie z metodą TWI to sprawdzony sposób na podniesienie efektywności prowadzonych szkoleń, który został wprowadzony już w wielu firmach na całym świecie.

 

Zastanów się nad usprawnieniem procesu szkoleniowego, gdy w Twojej firmie występuje:

 • duża rotacja pracowników (wciąż zmienia się skład załogi),
 • masz wrażenie, że po zakończonym procesie wdrożenia pracownika, ten w dalszym ciągu niewiele potrafi zrobić samodzielnie,
 • funkcjonujące instrukcje są niekiedy niespójne, niekonkretne oraz niezrozumiałe,
 • dochodzi do wypadków przy pracy, które spowodowane są metodą pracy (niespójna, nie do końca opisana, nieprzestrzegana),
 • pracownicy odchodzą z pracy, motywując to tym, że praca jest zbyt złożona, skomplikowana oraz, że nikt nie poświęcił im odpowiedniej ilości czasu na przygotowanie do pracy.

DLACZEGO WARTO PRZEPROWADZAĆ INSTRUKTAŻE STANOWISKOWE WG TWI?

1

Poprawa efektywności systemu szkoleń stanowiskowych

Instruktaże stanowiskowe wg TWI

Skrócenie czasu, jaki przełożeni spędzają na szkoleniu pracowników

Instruktaże stanowiskowe wg TWI

Budowanie pozytywnych i trwałych relacji w zespołach

Instruktaże stanowiskowe wg TWI, BHP

Poznanie nowej techniki instruowania pracowników

Instruktaże stanowiskowe wg TWI

Kolejna cegiełka do budowania kultury bezpieczeństwa

Szkolenie: Instruktaże stanowiskowe wg TWI

Rezultaty:

 • poznanie oraz przećwiczenie metod Instruowania Pracowników i Doskonalenia Metod Pracy zgodnie z TWI
 • opracowanie nowych wytycznych do prowadzenia instruktaży stanowiskowych
 • nauka tworzenia efektywnych instrukcji BHP oraz standardów pracy

Tematyka:

 • TWI – czyli od genezy poprzez dzisiejsze wykorzystanie metody
 • Instruowanie Pracowników (TWI) – od A do Z
 • Doskonalenie Metod Pracy (TWI) – od A do Z
 • zasady tworzenia instrukcji stanowiskowych jakich jeszcze nie znałeś
 • standaryzacja procesu szkoleniowego w Twojej firmie

Uczestnicy: osoby szkolące oraz prowadzące instruktaże stanowiskowe (na przykład: liderzy, brygadziści, trenerzy wewnętrzni, a także inne osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych pracowników do pracy)

Forma: praca w grupach, dyskusje, symulacje, filmy oraz analiza warsztatowa procesu szkoleniowego w Twojej firmie. Podsumowując, moc interakcji oraz praktyczne zdobywanie wiedzy!

Czas trwania: do indywidualnego ustalenia

Skontaktuj się z naszymi specjalistami w celu opracowania indywidualnego programu wdrożeniowo-szkoleniowego wg TWI dla Twojej organizacji. Z nami zobaczysz, że proces szkolenia nowego pracownika może być prosty i co najważniejsze – jeszcze efektywniejszy.

Zaplanuj szkolenie nt. instruktaży stanowiskowych TWI już teraz