Szkolenia wstępne BHP

Czy w mojej firmie powinienem przeprowadzać szkolenia wstępne BHP? Jeżeli tylko jesteś pracodawcą – tj. zatrudniasz minimum jednego pracownika, odpowiedź jest twierdząca. Wszyscy nowozatrudnieni pracownicy w Twojej firmie – zgodnie z przepisami polskiego prawa – zobowiązani są do odbycia szkolenia wstępnego przed rozpoczęciem pracy. Celem szkolenia jest zapoznanie z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na obejmowanym stanowisku oraz ogólnymi zasadami BHP w firmie. Klarowne i angażujące szkolenie BHP to również pierwszy krok na drodze do budowania wysokiej kultury bezpieczeństwa w każdej firmie.

TO NAS WYRÓŻNIA (ROZWIŃ LISTĘ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ)

Szkolenia w 3 językach

Szkolenia BHP prowadzimy w j. polskim, ale także w j. angielskim oraz rosyjskim (dedykowane m.in.: pracownikom z Ukrainy, Białorusi oraz Gruzji).

Aktywne metody zdobywania wiedzy

Podczas szkoleń BHP, nasi specjaliści opowiadają prawdziwe historie wypadków przy pracy oraz sytuacji potencjalnie wypadkowych. W ten sposób przykuwają uwagę uczestników szkolenia. Podczas szkoleń BHP wykorzystujemy dodatkowo fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzone przez nas szkolenia obowiązkowe BHP przełamują stereotypy o tradycyjnych formach nauczania pracowników. Nasze metody szkoleniowe oparte są na symulacjach i grach zespołowych, które gwarantują efektywne i przyjemne przyswajanie nowych treści, połączone z elementami integracji pracowników.

Elementy psychologii pracy i kultury bezpieczeństwa

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z psychologią pracy. Rok rocznie, ponad 60% wypadków przy pracy w Polsce powodowanych jest przez czynnik ludzki. Omawiając tematykę BHP należy, więc rozmawiać nie tylko o technicznym BHP i organizacji pracy, ale również poruszać kwestie związane z zachowaniami oraz szacowaniem ryzyka.

Wytyczne – szkolenia wstępne BHP (instruktaż ogólny BHP)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, z późniejszymi zmianami)

Czas trwania szkolenia: minimum 3×45 min

Odbiorcy szkolenia: wszyscy nowozatrudnieni pracownicy bez względu na obejmowane stanowisko pracy. Również studenci odbywający praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Kiedy przeprowadzać szkolenia wstępne BHP: w pierwszy dzień pracy pracownika. Przygotuj się do jego realizacji kilka dni przed pierwszym dniem pracy nowego pracownika. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na konkretny dzień.

Po szkoleniu: organizator szkolenia wydaje imienną kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP. Po zakończonym szkoleniu wstępnym BHP pracownika (instruktaż ogólny + instruktaż stanowiskowy), kartę umieść w aktach osobowych pracownika.

Strefa najczęstszych pytań nt. szkoleń wstępnych BHP

Czy można przeprowadzić szkolenie wstępne bhp przed rozpoczęciem pierwszego dnia pracy pracownika?

Nie można przeprowadzić szkolenia wstępnego bhp przed pierwszym dniem pracy pracownika. Jego uczestnictwo w szkoleniu jest wliczane do jego czasu pracy, za który zachowuje on prawo do wynagrodzenia.

W jaki sposób zrealizować szkolenie wstępne BHP pracownika zza wschodniej granicy?

Zgodnie z polskim prawem nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej znajomości zasad bhp. Niezbędną wiedzę z zakresu BHP potrzebną do rozpoczęcia pracy, pracownik zdobywa podczas szkolenia wstępnego BHP. Przeglądając przepisy nie znajdziemy tam jednak prawnych wytycznych w jakim języku powinno być przeprowadzone szkolenie BHP. Niezaprzeczalnie jednak szkolenie powinno być przeprowadzone w sposób całkowicie zrozumiały dla pracowników. Obowiązek ten ciąży w całości na pracodawcy.

W związku z tym, aspekt języka ma zasadnicze znaczenie. Twój pracownik płynnie nie porozumiewa się w języku polskim? Wówczas szkolenia w dziedzinie BHP należy przeprowadzać w języku w pełni dla niego zrozumiałym. Tożsama sytuacja dotyczy dokumentacji jak m.in.: ocena ryzyka zawodowego czy instrukcje BHP. One również powinny być w pełni zrozumiałe dla obcojęzycznych pracowników.

W jakich przepisach znaleźć wytyczne nt. szkoleń BHP?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, z późniejszymi zmianami)

SZKOLENIA BHP

W J. ROSYJSKIM

Wybierz, gdy zatrudniasz pracownika ze Wschodu. Tylko szkolenie w zrozumiałym dla niego języku ma sens

SZKOLENIA

OKRESOWE BHP

Wybierz, gdy mija czasookres ważności szkolenia BHP lub pracownik zmienia stanowisko pracy

SZKOLENIA OKRESOWE

W WERSJI ONLINE

Wybierz, gdy chcesz, aby pracownik zdalnie odbył szkolenie BHP – w j. polskim lub w j. angielskim

Już teraz zaplanuj szkolenie wstępne BHP