Sesje toolbox talk

Sesje toolbox talk to krótkie rozmowy prowadzone przez bezpośrednich przełożonych z małymi grupami pracowników. Oczywiście każdy pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom odpowiednie szkolenia BHP (wstępne oraz okresowe). Jednak duże odstępy czasowe pomiędzy szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa powodują, że potrzebne są dodatkowe instruktaże i szkolenia, aby zapoznawać pracowników z nowymi zasadami oraz przypomnieć te już obowiązujące.

Sesje toolbox talk, Proresult

Do przeprowadzenia krótkiego szkolenia z zakresu BHP wcale nie potrzebujesz sali szkoleniowej, czy też projektora z rzutnikiem. Sesje toolbox talk to kilkuminutowe rozmowy moderowane przez przełożonego. Podczas toolbox talk (nazywane również „minuty dla bezpieczeństwa”) moderator nie szkoli, nie informuje, lecz wymaga podania informacji od swoich pracowników. W ten sposób pobudza ich do dyskusji, myślenia, wymiany doświadczeń oraz głębszej analizy ryzyka zawodowego.

Jaką tematykę poruszać podczas sesji toolbox talk?

Sesje toolbox talk, zagrożenia BHP

Zagrożenia oraz metody ich unikania

Sesje toolbox talk

Stosowanie środków ochrony indywidualnej

Bezpieczeństwo behawioralne BBS, rozmowy o bezpieczeństwie

Wytyczne procedur i instrukcji bezpieczeństwa

Minuty dla bezpieczeństwa, Proresult

Ergonomia pracy oraz transport ładunków

Jak szkolić z wypadków, Proresult

Wypadki z innych zakładów lub z branży

Szkolenie: Angażujące sesje toolbox talk

Rezultaty:

  • zapoznanie się i przećwiczenie technik przeprowadzania sesji toolbox talk
  • przygotowanie materiałów do przeprowadzenia pierwszych sesji toolbox talk

Tematyka:

  • toolbox talk – cele, metody oraz formy
  • skąd pozyskiwać i jak wykorzystywać materiały wizualne?
  • jak przygotować pracowników do nowej formy szkoleniowej?
  • praktyczne ćwiczenia z przeprowadzania toolbox talk (w sali, a także w środowisku pracy)
  • przegląd najczęstszych błędów podczas realizacji
  • toolbox talk na drodze do kultury bezpieczeństwa

Uczestnicy: kadra kierownicza (np. liderzy, brygadziści, mistrzowie), trenerzy wewnętrzni, a także służba BHP

Czas trwania: 1 dzień

Sesje toolbox talk z zewnętrznym instruktorem

Sesje toolbox talk może prowadzić pracownik nadzoru, pracownik służby BHP, ale również zewnętrzny trener. W naszej ofercie, oprócz szkoleń z metodyki prowadzenia minut dla bezpieczeństwa znajdziesz również spotkania instruktażowe toolbox z naszymi trenerami. Jesteś zainteresowany zorganizowaniem sesji toolbox w Twojej firmie i chcesz uzyskać dodatkowe informacje? Skontaktuj się z naszym biurem.

W celu omówienia szczegółów tego szkolenia, skontaktuj się z nami